11. 3. 2019

Slavíme 100 let!

Roku 1919 bylo založeno naše skautské středisko Javor, kdy na c.k. reálné škole profesor Dejmek začal praktikovat metody skautské výchovy. Přes tři zákazy nacisty a komunisty nyní opět naše skautské středisko funguje a vychovává občany města.

Rok 2019 pro nás proto bude rokem velkých oslav. Zařadili jsme proto do plánu letošního roku nejen tradiční akce, ale také spoustu akcí netradičních a spojených právě s oslavami. Některé z akcí navíc budou určeny taktéž pro veřejnost.