27. 9. 2017

RK Fulgur

RK Fulgur je vzdělávací a zážitkový kurz pro skautské rádce a rádkyně, pořádaný Českostřebovským skautským střediskem Javor. Setkání v délce tří víkendů organizuje tým skautských vedoucích vždy na podzim již čtyři roky.

  • Tradice od roku 2015
  • 86 absolventů během čtyř ročníků kurzu
  • Desetičlenný organizační tým skautských vedoucích

A kdo, že je skautský rádce/rádkyně?

Je to starší skaut (skautka), který působí při vedení skautské družiny, pro kterou připravuje program schůzek a výletů a stará se o její členy.

Více o rádcovském kurzu: https://fulgur.skauting.cz/